Indien U via onze site enige details verstrekt wordt dit alleen door ons systeem bewaard.Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt en blijft uitsluitend beschikbaar voor intern gebruik. Wij hebben geen enkele relatie met andere websites.Het door U verstrekte telefoonnummer zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele wijzigingen in de levering mede te delen.Wij maken vooralsnog geen gebruik van email mail of DM mail.